Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

myou
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromkrn krn viaSidhe Sidhe
myou
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaSidhe Sidhe
myou
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaharridan harridan
myou
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSidhe Sidhe
myou
9543 947f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaover-land over-land
myou
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
myou
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land

November 25 2019

myou
8078 aba3 500
myou
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
myou
8183 7388 500
Reposted fromrol rol viaharridan harridan
myou
myou
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

November 23 2019

myou
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
Reposted frommhsa mhsa viaharridan harridan

November 22 2019

myou
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
myou
4002 eb16 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadangel dangel
myou
2978 69d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadangel dangel
myou
Nigdy nikomu nie powiem, co przeżyłam. Nikt by mnie nie zrozumiał. Bo sama ledwie jestem to w stanie pojąć.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadangel dangel
myou
Zrozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia kim jestem, jaka jestem, co robi, jaką mam historię życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadangel dangel
myou
0538 b568 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...