Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2019

myou
6757 146e 500
Reposted fromnutt nutt viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou
7827 69b8 500

December 22 2019

myou
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaharridan harridan
myou
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
myou
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaSidhe Sidhe
myou
0165 ec12 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaSidhe Sidhe
myou
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaover-land over-land
myou
Lubię patrzeć, kiedy jest szczęśliwy lub zawstydzony. Jest wtedy taki słodki. Jak dziecko. :)
Reposted fromEmcy Emcy
myou
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viaifyouleave ifyouleave
myou
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaifyouleave ifyouleave
myou
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaifyouleave ifyouleave
myou
Reposted fromshakeme shakeme viahomedesigning homedesigning
myou
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
myou
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindiferencia indiferencia
myou
6131 c225
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

December 06 2019

myou
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
Reposted fromverronique verronique viaSidhe Sidhe
myou
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaSidhe Sidhe
myou
6850 6940 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaindiferencia indiferencia
myou
myou
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaSidhe Sidhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...