Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2020

myou
1382 6aa1 500
Reposted fromwyczes wyczes viascorpix scorpix
myou
2666 b07f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
myou
1049 55a4
Reposted frommiischa miischa viascorpix scorpix
myou
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaover-land over-land
myou
3864 1998 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSidhe Sidhe
myou
5741 fe3f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahomedesigning homedesigning
myou

"Dorosłość nie jest niczym więcej niż tylko odkrywaniem, że wszystko, w co wierzyłeś, kiedy byłeś młody, to fałsz, a z kolei wszystko to, co w młodości odrzucałeś, teraz okazuje się prawdą".

Carlos Ruiz Zafón "Pałac Północy"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacytaty cytaty
myou

"Tam zaczęłam dzielić książki na dzienne i nocne. Naprawdę, istnieją książki na dzień i książki, które można czytać tylko w nocy".

Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacytaty cytaty

April 26 2020

myou
2779 99d0
9092 cf32 500

rosiesdreams:

On the boardwalk  by  aronsche

7869 854e 500

everythingstarstuff:

When you pspspspsps into the void, sometimes it pspspspsps’s back.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viascorpix scorpix
myou
6631 4725 500
Autor: Ivan Kislov.
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viascorpix scorpix
myou
5329 bc4e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viascorpix scorpix
myou
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land
1120 2eeb 500
Reposted fromcroiea croiea viaharridan harridan
myou
“A relationship is about inventing your own language. You’ve got the jokes, you’ve got the songs, you have this anecdote that’s going to make you laugh three years later. It’s this language that you build. That’s what you mourn for when you’re losing someone you love. This language you’re not going to speak with anybody else.”
— Céline Sciamma, filmmaker (Portrait of a Lady on Fire, Water Lilies)
Reposted fromcvx cvx viaover-land over-land
myou
9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney viascorpix scorpix
myou
Reposted fromshakeme shakeme viaSidhe Sidhe
myou
- (...) Wiesz, przeżyli ze sobą ponad sześćdziesiąt lat. I chyba nadal bardzo się kochają....
- Pozazdrościć takiego uczucia. Że też nam się taka miłość nie przytrafia.
- Może dawniej ludzi mieli więcej czasu na miłość?
- Więcej czasu?
- No tak. Nie spieszyli się. Powoli poznawali, musieli się dłużej starać, czekać na pocałunek czy seks. A potem nie spieszyli się tak ciągle, mieli czas na rozmowy, na przyjrzenie się drugiej osobie, zauważenie jej. A teraz - wszystko szybko - od razu do łóżka, potem ciągła gonitwa, bo przecież praca i zarobić trzeba na tyle rzeczy, nie? No i nie ma kiedy popatrzeć na tego, obok kogo się budzisz. Zresztą po co? Zawsze można zamienić na inną osobę. Tak jak z ciuchami - wiesz, że jakość kiepska, tu odstaje, tu uciska, ale ważne, że na początku dobrze wygląda, bo i tak w kolejnym sezonie spodoba ci się coś innego. A dawniej kupowało się rzeczy na lata, więc trzeba było dobrze wybrać, dopasować i dbać.
— Karolina Wilczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...