Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

myou
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSidhe Sidhe
myou
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSidhe Sidhe
myou
3476 6479 500
Reposted fromhrafn hrafn viaSidhe Sidhe
myou
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viasouxie souxie
myou
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapiski zapiski
myou
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaharridan harridan
myou
Chciałabym pewnej nocy pójść z Tobą na spacer.
I się zapomnieć.
I spacerować do świtu.
I Razem obserwować budzący się świat.
Bo ja jestem taką troszkę romantyczką, wiesz?
Chciałabym, żebyś wiedział...
Reposted fromEmcy Emcy
myou
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadead-zireael dead-zireael
myou
myou
7769 4473 500
Reposted fromexistential existential viadead-zireael dead-zireael
myou
6156 d2bc 500
Reposted fromverronique verronique viadead-zireael dead-zireael
myou
Kiedy człowiek wytęży wszystkie siły, aby podnieść ciężar, który wydawał mu się olbrzymi, z przykrością się przekonuje, iż hantle są tekturowe i że można je podnieść dwoma palcami.
— Aldous Huxley
Reposted from0 0 viaharridan harridan

February 09 2020

myou
myou
myou
6513 37b4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
myou
Reposted fromFlau Flau viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
myou
myou
6573 7421 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
myou
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapure-bliss pure-bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl