Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

myou
Reposted fromFlau Flau
myou
Denerwuję się, gdy inni wmawiają mi, że jestem nieszczęśliwa. Gdy ktoś zakłada, że tak naprawdę jestem smutną, samotną osobą. Chyba wiem, kiedy jestem szczęśliwa, a kiedy nie. Nie jestem ani nieszczęśliwa, ani samotna(...)
- Sara Maitland
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
myou
Faceci są jak baby w ciąży. Cały czas trzeba się zastanawiać, o co im chodzi, i pocieszać. Ale ciąża trwa dziewięć miesięcy, a oni mają tak całe życie.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
myou
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
myou

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
myou
Reposted fromFlau Flau
myou
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viaifyouleave ifyouleave
myou
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaifyouleave ifyouleave
myou
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaifyouleave ifyouleave
myou
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaifyouleave ifyouleave
myou
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viaifyouleave ifyouleave
myou
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaifyouleave ifyouleave
myou
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viaifyouleave ifyouleave
myou
Reposted fromFlau Flau
myou
Reposted fromFlau Flau
myou
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
myou
Reposted fromFlau Flau
myou
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viapraesens praesens
myou
5051 5ed9 500
Reposted fromqb qb viapraesens praesens
myou
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viapraesens praesens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl