Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

myou
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
myou
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky viaifyouleave ifyouleave
myou
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
myou
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land
myou
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
myou

Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna."

— Napoleon Hill
myou
2041 36ce
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindiferencia indiferencia
myou
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaifyouleave ifyouleave
myou
9272 358b 500
Reposted fromzciach zciach viaharridan harridan
myou
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaharridan harridan
myou

Some old faves from th’ hard drive…….

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaharridan harridan
myou
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaharridan harridan
myou
Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania. 
— Diana Sullivan
Reposted fromlovvie lovvie viaharridan harridan
myou
Reposted frombesen besen viascorpix scorpix
myou
myou
3189 80b8 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
myou
9357 416e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

September 06 2019

myou
4447 bf93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
myou
Reposted fromshakeme shakeme
myou
Uśmiecham się gdy Ty się uśmiechasz, płacze gdy Ty płaczesz, gniewam się gdy Ty się gniewasz
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl