Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

myou
myou
myou

June 08 2015

5333 7699 500
myou
8499 37f4 500
Reposted fromcontroversial controversial viahidenFly hidenFly
myou
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viaifyouleave ifyouleave

June 04 2015

0745 32fe 500
Reposted frommowmihou mowmihou viablueberrynights blueberrynights
myou
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— S
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viapraesens praesens
myou
2387 c327 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapraesens praesens
myou
7. Claudette nie miała najmniejszych wątpliwości co do trzech spraw. Pierwsze: facet przy stoliku obok nie miał nerwowego tiku mięśni twarzy, ale nachalnie sugerował jej, że powinna mu zrobić loda. O, pardon, pieścić go >po francusku<.  Druga: jutro wsiada na pokład pierwszego lepszego samolotu do Francji- nieważne do którego miasta, nieważne, że z miedzylądowaniem w Singapurze! Byle to nie był ten przeklęty Weezair. I w końcu trzecia: nie czuje się dobrze w Polsce, gdzie na widok zgrabnej dziewczyny w sukience mężczyźni nawet w miejscach publicznych dostają hyzia. Uniknęła dwóch gwałtów, w tym jednego grupowego. Dosyć.
— mental-cat
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
myou
Podnoszę powieki, widzę Twój uśmiech. Spoglądam Ci w oczy: niebo jest bliżej.
— :*
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
myou
A real woman carries her handbag no matter what, she will NEVER ask her boyfriend/husband to do that for her.
— riserapturerise/www.9gag.com
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
myou
7943 e633 500
Reposted fromtichga tichga viascorpix scorpix

June 03 2015

myou
Czasami podkreślasz, że nie jesteś małą dziewczynką, a czasami upierasz się, że nią jesteś. Ciekawe, jak naprawdę się postrzegasz. Kim dla siebie jesteś? Jedną czy drugą? A może obiema? Albo żadną?
— Niezgodna
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
myou
Reposted fromfungi fungi
myou
2159 965b
Reposted fromNeutrum Neutrum viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou
1836 e921 500
Reposted frommisza misza viayourheartbeat yourheartbeat
myou
myou
Chciałem się przedstawić. Jerzy Zawicki. Jestem, ku rozpaczy ludzi rozumnych, malarzem. 
— Szaleństwa Panny Ewy
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl