Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

myou
3008 22ea 500
3190 e04e
myou
7627 2181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
myou
myou
9295 63d5 500
Reposted fromamatore amatore viayourheartbeat yourheartbeat
myou
0509 72a5 500
myou
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
myou
myou
2903 c1dc 500
myou
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
myou
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
myou
myou
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś, skoro zaczęła cię ignorować.
myou
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
myou
Mówię więcej głupich rzeczy przed 9 rano niż większość ludzi przez cały dzień.
— Chandler Bing, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
myou
9929 3007
Reposted fromgreensky greensky viaKetchupsuicide Ketchupsuicide

January 16 2018

myou
6308 36c0 500
myou
Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl