Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

myou
8346 11a3
Reposted frombvd bvd viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou
9909 33fe 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viascorpix scorpix
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viascorpix scorpix
myou
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
myou
9969 d139 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
myou
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viasouxie souxie
myou

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
myou
9812 1242 500
myou
2905 e8f2
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadangel dangel
myou
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadangel dangel
myou

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viadangel dangel
myou
4479 9ce9
Reposted fromnazarena nazarena viayourheartbeat yourheartbeat
myou

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourheartbeat yourheartbeat
myou
Jestem pewna, że na tym świecie żyją ludzie - i to bardzo szlachetni i wspaniali ludzie, do których miłość nigdy nie przychodzi.
— Ch.Brontë 'Shirley'
myou
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
myou
5997 84ce 500
Reposted frompiehus piehus viayourheartbeat yourheartbeat
myou
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viayourheartbeat yourheartbeat
myou
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
myou
— April&Jackson, "Grey's Anatomy"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl