Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

myou
myou
7051 a5cc
myou
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viahidenFly hidenFly
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viahidenFly hidenFly

March 18 2017

myou
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaover-land over-land
myou
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viaifyouleave ifyouleave
myou
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaover-land over-land
myou
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaover-land over-land
myou
myou
5929 527e
Reposted fromnyaako nyaako viaifyouleave ifyouleave
myou
Nie chcę się obudzić. Chcę spać w nieskończoność. Wtedy nie będę musiała o niczym myśleć.
— Haruki Murakami
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaifyouleave ifyouleave
myou
8559 7904 500
myou
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaifyouleave ifyouleave
myou
2145 6240 500
Arrival (2016)
4172 d1c4 500
myou
2185 6240
Reposted frompiehus piehus viaifyouleave ifyouleave
myou
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viaover-land over-land
myou
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
myou
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl